Nieuws

Van de voorzitter

Nieuwsbrief DTB

 

Van de voorzitter…

 

Het is al weer een paar maanden geleden dat de laatste nieuwbrief is verschenen. Dat had onder meer te maken met het feit dat – als experiment – de leden van DTB tijdens het Open DTB  een aantal malen rechtstreeks via de mail zijn benaderd. Ik heb van een aantal leden begrepen dat ze dat wel een fijne manier van communiceren vonden. Tegelijkertijd is het ook zo, dat een aantal leden heeft aangegeven geen mail te willen ontvangen. Vandaar dat het toch belangrijk is dat – zeker als er belangrijke onderwerpen aan de orde zijn – dat alle (in ieder geval zoveel mogelijk) leden worden bereikt.

 

Want wat is het geval? Er staat weer een Algemene Ledenvergadering voor de deur.


 

Algemene Ledenvergadering

 

Op 18 december om 20.00 uur zijn alle leden welkom op de ALV, waar aan de orde is het bespreken van het jaarverslag (de jaarrekening komt in de voorjaarsvergadering aan de orde), het vaststellen van de begroting en de contributie. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de plannen voor volgend jaar. Iedere commissie zal hier over een korte presentatie geven.

 

Van belang is ook dat er een aantal vacatures is en ik wil op deze plek een oproep doen aan alle leden om na te denken over de vraag of lid worden van het bestuur een optie is om mee te werken aan het verder vormgeven aan de vereniging. Ik heb nog eens gekeken naar wat de statuten en het huishoudelijk reglement hierover zeggen. Statutair is er in feite niets geregeld maar in het huishoudelijk reglement staat het volgende:

 

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te

verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van

de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene

vergadering.

 

Ten aanzien van het rooster van aftreden is het volgende bepaald:

 

Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De

verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds

ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

We hebben ons niet altijd aan deze regels gehouden maar we hebben in het bestuur afgesproken dat het wel goed is om deze regels na te leven. Dat betekent dat er twee vacatures zijn te weten die van voorzitter en die van bestuurslid (voorzitter van de commissie) beheer. Ik roep leden op om zich kandidaat te stellen voor deze functies! Ik zelf ben in principe niet herkiesbaar maar zelfs al zou dat wel zo zijn dan is doorstroming en nieuw bloed in het bestuur van essentieel belang om goed, alert en adequaat te (blijven) reageren op de ontwikkelingen in en rondom de vereniging. Wil je je kandidaat stellen of weet je iemand die kandidaat gesteld wil worden? Laat me dat dan weten! Dat hoeft echt niet ‘schriftelijk’ maar kan gewoon door een e-mail bericht aan voorzitter@delftse-tb.nl of secretaris@delftse-tb.nl

 

We hebben trouwens nog een andere vacature. Dat is een uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie en van groot belang omdat tennissen en alles wat daar mee samen hangt uiteindelijk de ‘core business’ van de vereniging is! We roepen dus ook leden op om zich kandidaat te stellen voor de volgende functie!

 

Vacature Bestuurslid Tenniszaken club senioren

 

De commissie Tenniszaken bestaat uit drie pijlers:

 

 • KNLTB-gerelateerde tenniszaken, zoals competitie en open toernooien;
 • clubgerelateerde tenniszaken, zoals de Ladies-day, instuif en clubkampioenschappen;
 • training en workout.

 

Binnen het bestuur vertegenwoordigen Froukje Taconis, Elise Goosens en Suzana Lopes da Silva momenteel de poot Tenniszaken. Ze worden bijgestaan door een enthousiaste groep vrijwilligers en trainer Loek ter Horst. De afgelopen jaren hebben we een behoorlijke slag gemaakt. DTB groeit en bloeit, het aantal jeugdleden neemt snel toe, er zijn allerlei initiatieven, er is een Nieuwe leden commissie, etc. En we willen meer! Er ligt nu een mooie basis om verder door te groeien en te ontwikkelen als vereniging. Om dit verder uit te bouwen zoeken we een nieuw bestuurslid Tenniszaken die zich voornamelijk  gaat bezighouden met de clubgerelateerde tenniszaken voor de recreatieve senioren van DTB.

 

Wat houdt de rol in?

 • Je bent bestuurslid en samen met de overige bestuursleden geef je vorm aan het tennisgerelateerde beleid van DTB.
 • Je bent de aanjager van (en verantwoordelijk voor) de tennisactiviteiten van de recreatieve senioren van DTB, zoals:
  • Clubavond
  • Clubkampioenschappen senioren.
  • Clubladder
  • Tossavonden en middagen.
  • Ladiesday.
  • 8/9 Competitie
  • Regiocup
  • ......en alle leuke dingen die opgezet kunnen gaan worden.
 • Je bent in staat om een enthousiaste club van vrijwilligers om je heen te formeren, die bovenstaande en nieuwe activiteiten samen met jou willen oppakken en coördineren.
 • Je bent aanspreekpunt voor de Nieuwe leden commissie en faciliteert hen in hun activiteiten rondom werving en behoud van onze leden.
 • Hoeveel tijd investeer je ongeveer? In de beginfase is jouw takenpakket vrij intensief. Je zal circa 4 uur per week met DTB-gerelateerde zaken bezig zijn.

 

Kortom, een uitdaging voor een enthousiasteling!

 

 

Voorjaarscompetitie.

 

Het mee doen aan de competitie zorgt er voor dat je niet alleen beter gaat tennissen maar vooral ook dat je meer binding ervaart met de vereniging en met je mede teamgenoten!

Tot 1 december kun je je opgeven als competitiespeler. Op de website staat uitgebreide informatie en het inschrijfformulier! Aarzel niet, als je tennissen leuk vindt, en het maakt niet uit hoe goed je kunt tennissen, geef je dan op en maak de competitie mee. Gedurende een zevental weken ben je extra actief en maak je meer vrienden dan in alle andere weken…. Haast je, want opgeven is nog maar een paar dagen mogelijk!

Nieuwsartikel-footer

 

          

 

 

« Terug

» Nieuws archief

Homepage-footer

Over Delftse TennisBond

De DTB is op 26 januari 1927 opgericht en is daarmee een van de oudste tennisverenigingen van Delft. We hebben een fantastisch park in eigen beheer met een modern clubhuis en de beste gravelbanen uit de regio. Ons park ligt op de grens van Delft en Den Hoorn.

Sociale media

DTB is er voor en door de leden. We vinden het erg leuk als je over ons bericht op sociale media. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld #delftsetb op Twitter of kijk eens op onze Facebook pagina.

Contact

Delftse TennisBond
van Rossemweg 3 (
route)
2614 WT DELFT
015-2137183
ledenadministratie@delftse-tb.nl