Algemene Leden Vergadering (ALV) 29 maart geannuleerd/uitgesteld

05 maart 2021


Volgens de statuten moet DTB binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële stukken. Het bestuur was voornemens om maandag 29 maart 2021 een ALV te organiseren.

Echter hebben we ervoor gekozen om de geplande ALV uit te stellen.

Met name omdat de huidige maatregelen het lastig maken de ALV goed voor te bereiden, zoals de presentatie van de jaarrekening en een aansprekend interactief gedeelte. We streven ernaar om voor de zomer een nieuwe Algemene Leden Vergadering te organiseren, waarbij we elkaar dan hopelijk corona-proof kunnen ontmoeten.  

We houden jullie hierover op de hoogte! 

Sportieve groet,

Het DTB Bestuur

Nieuwscategorieën