Algemene Ledenvergadering (ALV) maandag 16 december 2019

02 december 2019


Het bestuur van de Delftse Tennisbond (DTB) nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:

MAANDAG 16 DECEMBER 2019 aanvang 20:00 uur

in het clubgebouw aan de van Rossemweg 3 te Delft.
De agenda bevat de volgende punten:

  1. Opening en mededelingen van het bestuur
  2. Vaststellen van de notulen van de ALV van 25 maart 2019(1)
  3. Vaststellen van het jaarverslag 2019(1)
  4. Vaststellen van de begroting 2020(1) en het contributievoorstel
  5. Samenstelling van het bestuur en de vacatures penningmeester en secretaris/communicatiefunctionaris
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

(1) De stukken staan onder Bestuurlijke documenten op onze website. Om deze in te zien dient u in te loggen.
We hopen op een grote opkomst!

Het bestuur van de Delftse TennisBond

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen