Algemene Ledenvergadering (ALV) maandag 23 maart AFGELAST

09 maart 2020


Het bestuur van de Delftse Tennisbond (DTB) nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:

MAANDAG 23 MAART 2020 aanvang 20:00 uur

in het clubgebouw aan de van Rossemweg 3 te Delft.
De agenda bevat de volgende punten:

 1. Opening en mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen van de notulen van de ALV van 16 december 2019(1)
 3. Missie en Visie (interactieve sessie)
 4. Investeringsvoorstel winterbanen (presentatie)
 5. Vaststellen Financieel jaarverslag 2019(1)
 6. Kascommissie
  • Verslag (mondelinge toelichting)
  • Benoeming nieuwe leden (mondelinge toelichting)
 7. Bestuur
  • Samenstelling (mondelinge toelichting)
  • Benoemingen (mondelinge toelichting)
  • Vacatures penningmeester en jeugd(1)
 8. RABO Clubsupport (mondelinge toelichting)
 9. Voorstel Buitenschoolse opvang op DTB (mondelinge toelichting)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

(1) De stukken zijn te vinden onder Vereniging - Bestuurlijke Documenten. U dient wel ingelogd te zijn (Mijn Club), anders is het menu-item niet zichtbaar onder Vereniging.

We hopen op een grote opkomst!
Het bestuur van de Delftse TennisBond

 

Nieuwscategorieën