Buitenschoolse opvang op DTB

28 april 2020


Na intensief overleg hebben BSO ’t Kickertje en DTB een principeovereenkomst bereikt voor buitenschoolse opvang op DTB, in eerste instantie voor 1 jaar.

In de middagen gedurende de reguliere schoolweken en hele dagen tijdens vakanties zullen kinderen van 10 jaar en ouder gebruik maken van ruimte binnen ons clubhuis, het park en de tennisbanen. Maximaal 24 kinderen hebben de beschikking over een eigen groepsruimte die onze vereniging buiten opvangtijden zelf nog kan gebruiken.

Met het samenvoegen van de winterkantine, een kantoor en de werkkast wordt een lichte en functionele groepsruimte gecreëerd. De bestuurskamer kan voor overleg en vergaderingen gebruikt worden door ’t Kickertje. De BSO maakt daarnaast, in goed overleg, gebruik van de kantine, de keuken, het sanitair, het park en de tennisbanen. ’t Kickertje betaalt DTB een overeengekomen huurprijs en betaalt de helft van de kosten van verbouwing.

Het bestuur van DTB heeft natuurlijk de instemming van haar leden nodig voor het sluiten van een meerjarige huurovereenkomst met ’t Kickertje. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om op korte termijn een algemene ledenvergadering te organiseren.
Bovendien is de verplichte sluiting van het clubhuis natuurlijk het perfecte moment om een verbouwing op te starten.
Om die redenen heeft het bestuur het besluit genomen om een huurovereenkomst te sluiten met een looptijd van één jaar met de intentie om deze voort te zetten en de verbouwingskosten naar rato te verdelen.

In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over deze unieke samenwerking met ’t Kickertje.

Nieuwscategorieën