Column van de voorzitter

19 december 2019


Afgelopen maandag 16 dec hebben we tijdens de ALV het jaar afgesloten. We keken met een groep van rond de 40 leden terug op een mooi tennisseizoen. Bert Korteling (commissie trainingen), Ruud Schonk (werkgroep winterbanen), Michal Kolmas (beheer), Gerard Korteling (parkbeheerder en verenigingsmanager) en Hielke Bakker (werkgroep KNLTB.club) vertelden met enthousiasme waar ze het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, wat ze bereikt hebben en gaven een doorkijk naar 2020 van hun plannen.

Leuk was de interactie met de aanwezigen waardoor ze ook weer gevoed zijn met nieuwe ideeen en inzichten. Er werd een overzicht gegeven van alle nieuwe initiatieven dit jaar, waaruit blijkt dat ons motto ‘DTB, voor en door leden’ gestalte begint te krijgen! Het ledenaantal is gestegen. Dat is heel mooi, dit willen we graag doorzetten en vragen aan alle leden om zich hiervoor in te zetten. Als DTB gaan we dit stimuleren door DTB-leden een eenmalige korting van € 20,00 op de contributie te geven als je een nieuw lid aanbrengt. Deze € 20,00 wordt gestort op je KNLTB-pas.
Ook hebben we in de ALV de coulance regeling die we hanteren bij ziekte en blessures verder uitgewerkt en toegelicht. Op aanraden van de ALV wordt dit een pilot van 1 jaar. Binnenkort zullen beide regelingen op de website gezet worden.

De penningmeester Frank Waardenburg lichtte de begroting voor 2020 toe, en deze werd vervolgens geaccepteerd door de ALV. De contributie voor semi-senioren en senioren wordt, na jaren constant te zijn geweest, nu verhoogd met € 10,00. De All-in-One tarieven voor jeugd blijven gelijk. De plannen voor een duurzamer gebouw en vereniging, winterbanen, reservering voor de vervanging van de gravelbanen, het onderhoud van de steeds ouder wordende installaties maakt dat we de noodzaak zien om wat ruimer in de financiën te gaan zitten. Na deze uitleg werd de verhoging met applaus aangenomen.

En als laatste namen we afscheid van de bestuursleden Rick Wegener als secretaris en Suzana Lopes da Silva, zij werden bedankt voor hun enorme inzet en kregen een bos bloemen mee naar huis. De penningmeester gaf aan in maart af te treden. We hebben dus weer vacatures, tips en meedenken meer dan welkom!

Het blijft een uitdaging om meer leden naar de ALV te trekken, maar het was een mooie avond met veel interactie en betrokkenheid en waarin waardering en vertrouwen vanuit de ALV werd uitgesproken. Ik wil hierbij dan ook alle leden en vrijwilligers die bijgedragen hebben aan het mooie tennisseizoen 2019 heel hartelijk danken!

Rest me dan om namens het bestuur iedereen hele gezellige feestdagen te wensen en we hopen jullie te zien op de nieuwjaars receptie!

Elise Goosens, Voorzitter DTB

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen