Digitale ALV op 11 juni 2020

28 april 2020


Volgens de statuten moet DTB binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële stukken. De eerder geplande ALV van 23 maart 2020 is door alle corona maatregelen niet doorgaan. Tot voor kort was het niet mogelijk om een alternatieve ALV te houden. De overheid heeft dit probleem ook onderkend. Daarom is een spoedwet (met een tijdelijk karakter) aangenomen en inmiddels in werking getreden, die verenigingen de mogelijkheid biedt tot het houden van een ALV. Elektronische middelen mogen nu worden gebruikt, terwijl eerder alleen nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures waren voorgeschreven. Het bestuur van DTB kan nu dus een volledig digitale ALV houden, die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals Teams of Zoom. Het bestuur wil van deze mogelijkheid gebruik maken en op maandag 11 juni a.s. om 20.00 uur een ALV organiseren. Nadere informatie volgt spoedig.

Nieuwscategorieën