Een brief van de voorzitter

11 oktober 2022


Beste DTB'ers,

Wat is het tennisseizoen snel voorbij, de herfst doet alweer zijn intrede, maar wat een geweldige zomer hebben we gehad. Prachtig weer en voor het eerst weer vrij van corona maatregelen. En daar hebben we van genoten! Door onze vrijwilligers zijn er weer volop activiteiten georganiseerd voor zowel senioren als jeugd, het bruist weer op DTB!

Naast alle tennisactiviteiten wil ik jullie graag een kijkje geven in een aantal actuele onderwerpen waar we ons als bestuur mee bezig houden.

"Ik mis het oude clubgevoel op drukke avonden!"
Dit was de titel van een e-mail die we van een van onze leden kregen. En dit lid was niet de enige die met dit gevoel rondliep. Het betreft een pleidooi voor het terug invoeren van het ‘oude’ fysieke afhangsysteem op de doordeweekse avonden. Avonden waarop je met elkaar afsprak om naar de baan te komen, ter plekke een baan afhing voor singel (half uur) of dubbel (45 min) en een hele avond op de club verbleef en de ene keer vaker en langer kon spelen dan de andere keer. Maar gezellig was het altijd, een ontmoetingsplek waar spontane interactie mogelijk was. 

Door het huidige digitale afhangsysteem met één uur afhangen, voor zowel singel als dubbel, is het in de avonden minder druk op DTB. De banen staan vol, maar er komen op een avond simpelweg gewoon minder mensen en om 22 uur is het vaak al leeg. Er wordt maximaal 1 uur gespeeld, even een drankje en dan weer naar huis. 

De spontaniteit is eraf en vooral de leden die niet hun wekker zetten om op tijd een baan te kunnen reserveren zijn de dupe. En dan is het vaak ook frustrerend als er banen toch leeg staan, omdat mensen op het laatste moment niet op komen dagen. 

Als DTB zijn we een vereniging waar het clubgevoel voorop staat. Als bestuur hebben we daarom ook besloten om vanaf volgend tennisseizoen weer terug te gaan naar het fysieke afhangsysteem op drukke momenten. Het digitaal afhangen zal ook blijven voor de tijdstippen en dagen waarop de banen minder druk bezet worden. We gaan het plan komende periode uitwerken, ook omdat de fysieke KNLTB-pasjes eruit gaan, en komen in de ALV van december hierop terug.

Stijgende energieprijzen
Het is niemand ontgaan, en ook als vereniging baart de hogere energieprijs ons zorgen. Afgelopen week werd er in de media ook aandacht gevraagd voor verenigingen, een aantal clubs valt om door de stijgende kosten. Wat de baanverlichting betreft zijn we er gelukkig op tijd bij. In mei heeft de ALV toestemming gegeven om op LED-verlichting over te gaan en afgelopen week zijn alle banen voorzien van LED verlichting. Alle hulde en dank aan de werkgroep duurzaamheid die dit zorgvuldig en voortvarend heeft opgepakt!! 

Momenteel brengen we in kaart waar de energievreters zitten en waar we meer op kunnen bezuinigen, zoals het uitzetten van koelkasten in het winterseizoen, slim omgaan met de verwarmen van het gebouw en kopjes met de hand afwassen…
Aan het eind van het jaar verloopt ons vaste contract met SportStroom en moeten we afwachten hoeveel duurder het voor DTB gaat worden. Maar duurder wordt het, dat is zeker! Uiteraard staan we open voor ideeën om te bezuinigen op energie!

Openhouden van de buitenbanen in de winter
Dit is een lastig thema. Afgelopen jaren hebben we vanwege de coronamaatregelen de banen kosteloos zo lang en zoveel mogelijk bespeelbaar gehouden. Hier werd gretig gebruik van gemaakt, zowel voor de trainingen als voor het vrij spelen. Omdat we gravelbanen hebben is de speelzekerheid niet gegarandeerd, bij vorst (en dooi daarna) zijn de banen niet meer bespeelbaar en natuurlijk ook niet als het regent. Een ander aspect is dat als we banen langer openhouden, we onszelf in de vingers snijden met de verhuur van de ballonhal. Leden zullen dan eerder buiten blijven spelen dan een baan huren. Daarnaast brengt het meer kosten met zich mee qua onderhoud en energie (verlichting). We gaan ons hier binnenkort over buigen en komen bij jullie terug.

Wat nog meer?
Andere onderwerpen waar we als bestuur mee bezig zijn:

  • Exploitatie ballonhal
  • Omzetting/fusie vereniging en stichting (ALV dec 2022)
  • Update van de statuten
  • Ontwikkelingen en positie tennisschool
  • Organisatie vrijwilligersdag (5 november 2022)

Ik kan het niet genoeg benadrukken: wij zijn met z’n allen DTB!

DTB is een club voor én door leden, dat zie en voel je door de hele club! Dus heb je ideeën over thema’s die voor DTB belangrijk kunnen zijn of beter kunnen? Of heb je een initiatief voor een activiteit? Laat het ons weten via mail, app, of spreek ons of Gerard aan op de baan!

Namens het bestuur,
Elise Goosens
Voorzitter DTB

Nieuwscategorieën