Gezocht: financieel talent!

09 maart 2020


Let jij graag op de kleintjes? Hou je de hand altijd goed op de knip? Durf jij financiële risico’s te nemen, maar daar ook verantwoording voor af te leggen? Is het voor jou een uitdaging om onze dynamische tennisclub financieel gezond te houden?

Uiteraard beschik je over uitstekend financieel inzicht. Je hebt kennis van en ervaring met financieel beheer en bent nauwgezet en accuraat.

Dan zet DTB haar geld in op jou!


Wat zijn de uitdagingen?

Je bent verantwoordelijk voor het financiële beleid en vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. De taken zijn onder andere:

  • innen van de contributie
  • betalen van de rekeningen
  • beheren van bank- en girorekeningen
  • opstellen van een jaarlijkse begroting en deze controleren
  • beoordelen van de financiële situatie en maken van een financieel jaarverslag
  • beoordelen ad hoc aanvragen voor geld in overleg met het bestuur
  • vaststellen van het budget voor commissies en maken van afspraken over de verantwoording
  • overleggen met de kascontrolecommissie
  • verwerken van salarissen en controle van loonstroken
  • beoordelen van contracten

Hoeveel tijd investeer je?

Gemiddeld ben vier tot vijf uur per week. Het meeste werk kun je doen wanneer en waar het jou schikt. Bijwonen van bestuursvergaderingen eens in de zes weken en de ALV.

Kom jij ons enthousiaste en ambitieuze maar ook hechte en gezellige team versterken?

[email protected]

Nieuwscategorieën