‘Intelligente’ heropening van DTB!

09 mei 2020


Na de jeugd mogen nu ook volwassenen weer buiten vrij spelen en trainen.
DTB doet er momenteel alles aan om het vrij spelen en de start van de trainingen op 11 mei te kunnen realiseren voor senioren vanaf 19 jaar. Het plan voor de herstart fase 2 met de volwassenen, is vandaag ingediend bij de gemeente. Indien dit tijdig wordt goedgekeurd, kan de herstart maandag as. 11 mei ook doorgaan. Of dit definitief lukt zal via de DTB site kenbaar worden gemaakt. En er zal ook een melding naar alle leden worden gestuurd. Er kan dus pas weer getennist worden door de senioren als er groen licht is gegeven, eerder mogen we helaas het park niet openen voor de senioren!

De KNLTB heeft specifieke richtlijnen voor tennis opgesteld. Als DTB volgen wij de KNLTB hierin. Hieronder volgt een samenvatting, meer informatie kun je vinden op corona.knltb.nl

Trainingen

Naast de jeugdtrainingen zijn trainingen voor volwassenen weer toegestaan. Maximaal aantal volwassen per baan is 4. De groepen indeling van de reguliere trainingen zoals die eerder voor begin april is gemaakt, blijft van kracht. Deze voorjaarscursus zal echter niet uit 10 trainingen/weken bestaan maar uit 8. De eigen bijdrage van de trainingen zal hierop worden aangepast. Voor groepenindeling en tijden zie Training Regulier. De planning van de All-in-One trainingen zal weer worden aangepast naar de oorspronkelijke tijden. Zie hiervoor Training Jeugd (All-in-One).

Voor vragen over de All-in-One trainingen en Training Regulier kunt u ook terecht op deze pagina’s. Alle leden die voor de trainingen zijn ingedeeld zullen nog worden aangeschreven door: Loek ter Horst (All-in-One en Training Regulier van Loek) en Gerard Korteling: Trainingen van Gerard en Michiel Zegveld.

Vrij spelen volwassenen
Vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers is toegestaan. Uitzondering: dubbelspel is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
Iedereen moet van te voren vanuit huis een baan reserveren, dit kan via de ClupApp. Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.

Toezicht op senioren is niet nodig. Toezicht voor kinderen van 18 jaar en jonger blijft gehandhaafd.

Wedstrijden
Het organiseren van interne wedstrijden is mogelijk, alleen enkelspel. De wedstrijden mogen niet cluboverstijgend zijn. Dat betekent dat de ladder weer opgestart kan worden. De betreffende commissies zullen gaan kijken wat er nog meer mogelijk is en hier later op terug komen.

Algemene regels en richtlijnen

  • Op het park hangen overal posters met informatie wat wel en niet mag. Lees ze goed door, iedereen wordt geacht zich aan deze regels te houden.
  • Het park is weer dageliijks geopend van 8 tot 23 uur
  • Kantine, terras en kleedkamers blijven dicht, tot in ieder geval 1 juni
  • Toiletten zijn open voor handen wassen. Toiletgebruik alleen in nood. Ga voordat je gaat spelen thuis naar het toilet.
  • Ben je klaar met spelen, blijf dan niet rondhangen.

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Toezichthouders zijn Gerard Korteling, de trainers en een aantal vrijwilligers. Zij zullen beschikbaar zijn voor vragen. Mocht je aangesproken worden door een toezichthouder, volg dan ajb hun advies en instructies op.

Komende week is Gerard van 9 tot 10 uur telefonisch bereikbaar voor vragen onder nummer 06-34193315
Je kunt ook mailen naar [email protected] Gerard zal zorgen dat je vragen bij de juiste persoon terecht komen.

Nieuwscategorieën