Kerstgroet vanuit de voorzitter

24 december 2021


Beste leden van DTB,

We kunnen er niet omheen, het jaar 2021 stond voor DTB net als het jaar daarvoor grotendeels in het teken van corona, ook dit jaar bleven we meelaveren met de afgekondigde maatregelen rondom corona. Toch pakte het voor het tennisseizoen redelijk goed uit. 

Het jaar begon slecht met het sluiten van de binnenhal en de lockdown, maar eind april ging de samenleving weer stapje voor stapje open, zo ook het verenigingsleven op DTB. In mei konden de terrassen weer open, was er meer ruimte voor jeugdwedstrijden en kort daarop werden ook de wedstrijden voor volwassenen weer toegestaan. Vanaf juli hebben we dan ook qua activiteiten weer volop kunnen draaien, rekening houdend met de basismaatregelen en sluiting van de horeca om middernacht. En dit hebben we dan ook met beide handen aangegrepen!

Er is in 2021 weer veel gebeurd, opgepakt en gerealiseerd! 

Ik ben trots op de club met alle vrijwilligers, medewerkers en leden. Met elkaar zorgen we er ieder jaar weer voor, ondanks allerlei tegenslagen, dat we blijven draaien, activiteiten organiseren maar ook dat we groeien. Niet alleen in ledenaantal, maar ook in professionaliteit! De tennisschool groeit en ontwikkelt door, de jeugdcommissie zit weer goed in het zadel, er is veel gebeurd op het gebied van onderhoud van park en banen, de topclay-banen zijn een succes, het financiële deel wordt meer inzichtelijk en transparant, administratie professioneler en de communicatie wordt beter en leuker.

Ieder jaar weer zetten we stappen -soms grote, soms kleine- in de richting waar we naar toe willen. Naar een club voor, door en met leden, professioneel daar waar het nodig is, een altijd toetsend of het past bij het DTB-gevoel.

Voor komend jaar staan er alweer nieuwe plannen op het programma, maar eerst dit jaar goed afsluiten. Namens alle bestuursleden wil ik dan ook iedereen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan een mooi tennisjaar en hele fijne en veilige feestdagen toewensen omringd met de mensen om wie je geeft!

Elise Goosens, voorzitter Delftse Tennisbond

Nieuwscategorieën