Opening inschrijving cursussen Tennisschool DTB

11 juni 2022


Vanaf dinsdag 7 juni is de inschrijving geopend van twee cursussen van Tennisschool DTB. Het betreft de korte zomercursus (5 weken) en de langere najaarscursus (8 weken).

Zomercursus 

De zomercursus voor DTB senioren beslaat de periode maandag 11 juli (week 28) tot en met 19 augustus (week 33). De cursus zal op de maandag- en dinsdagavond plaatsvinden. Indien de inschrijving daar aanleiding toe geeft, kan de donderdagavond daar nog bijkomen. In week 30 (25-29 juli) vinden er, vanwege de DTB Open (ons senioren open toernooi) geen trainingen plaats. De zomercursus wordt door Robin Korteling verzorgd. Inschrijven kan via Inschrijfformulier zomercursus. De inschrijving sluit op 1 juli. Daarna wordt de indeling gemaakt en een week voor aanvang van de cursus op de DTB site Training regulier geplaatst. Op deze pagina vind je ook de trainingsdata.

Najaarscursus

De najaarscursus zal plaatsvinden van de week van 22-26 augustus (week 34) tot en met de week van 10-14 oktober (week 41). De week erna (week 42) is een inhaalweek. De week daarna is de herfstvakantie voor de scholen. De najaarscursus is op de buitenbanen van DTB. De trainers van de najaarscursus zijn Loek ter Horst, Gerard Korteling, Michiel Zegveld en Robin Korteling. Inschrijven voor de najaarscursus (8 trainingen) kan via: Inschrijfformulier najaarscursus. De inschrijving van de najaarscursus sluit op 1 augustus. Hier vind je de trainingsdata.

Cursussen winterperiode

Begin oktober zal de ballonhal weer in ere worden hersteld, waarna in week 44 (31 oktober) de indoor wintercursus, flexibele outdoor cursus en de zondagtrainingen aanvangen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot inschrijving volgen in de maand augustus. 

Op de pagina Training Regulier vind je alle informatie, zoals kosten en trainingsdata.

Nieuwscategorieën