Tennisschool DTB

01 juni 2020


Trainingen hervat
Begin mei konden de trainingen van Tennisschool DTB weer worden hervat. Eerst met de All-in-One trainingen voor alle spelers van 18 jaar en jonger (Loek) en vanaf dinsdag 12 mei ook met de Reguliere trainingen (Gerard, Michiel en Loek). Ondanks de verlate start van de trainingen kunnen er nog steeds relatief veel trainingen in het voorjaar doorgaan. De groep reguliere training van 18 jaar en jonger op de woensdag (Michiel Zegveld) kan zelfs, inclusief 1 inhaaldag, tot aan de zomervakantie nog 10 keer trainen. De overige Reguliere trainingen beslaan 7-9 trainingen tot aan de zomervakantie. Zie trainingsdata om te zien hoeveel trainingen er per groep/dag zijn. Door dit verschillende aantal trainingen, worden de facturen voor de trainingen naar rato van het aantal trainingen aangepast. De leden die trainen kunnen het tarief zelf controleren door bijvoorbeeld 8/10 x het reguliere tarief te nemen. Deze facturen zullen komende week 23 worden verstuurd.

Extra trainingsweek jeugd
De All-in-One trainingen hebben alles bij elkaar 7 weken stilgelegen vanwege het Corona virus. Om het gemis van de lessen te compenseren, zullen trainers van Tennisschool DTB en andere vrijwilligers in week 30 (vanaf 20 juli) een trainingsweek voor de jeugd organiseren. Dagelijks zullen de spelers, die zich hiervoor opgeven, van 09.00-17.00 uur welkom zijn voor trainingen en andere activiteiten.

Extra trainingen in de zomervakantie
De komende weken zal ook gekeken worden in hoeverre een korte zomercursus/serie trainingen mogelijk is gedurende de zomervakantie. Verwacht wordt dat er veel leden niet (ver weg) op vakantie zullen gaan. Deelname aan extra trainingen is dan een mogelijk alternatief. De komende weken volgt hierover meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving.

Nieuwscategorieën