Trainingen jongste jeugd van DTB

11 juni 2022


De afgelopen maanden heeft de tennisschool na overleg met de Jeugdcommissie de aanpak van de trainingen van de jongste jeugd (6-12 jaar) onder de loep genomen.

Er is gekozen voor een aanpak waarbij het accent ligt op beleving, plezier en veelzijdig bewegen. Dit zal voor de jongste groepen worden uitgevoerd in grote groepen op twee banen met 2 trainers. Het stimuleren van onderling contact tussen de kinderen is daarbij ook een doel. DTB wil hiermee bereiken dat de jongste leden, meer dan voorheen, plezier aan tennis gaan beleven. Veel bewegen met racket en bal en spelend leren met veel vaardigheidsoefeningen. Met deze aanpak en de grote groepen, werd het ook mogelijk om de nieuwe jonge spelers, die op de wachtlijst stonden, te laten beginnen.

De ideale motorische leerleeftijd is tussen 9-12 jaar. Bij de spelers van 9-12 jaar zal de technische vorming ook een belangrijk accent blijven en wordt de balans gezocht met de uitgangspunten van veelzijdig motorisch bewegen met racket en bal. De training aan de jongste groepen zal veel door Robin Korteling worden gedaan, waarbij Ilya Sang Ajang als hulptrainer zal worden ingezet.

Aandacht voor kinderen met meer mogelijkheden

DTB zoekt naast de aanpak van de grote groepen ook mogelijkheden om kinderen met extra mogelijkheden en motivatie, extra aandacht te geven. De komende tijd kan het zijn dat hiervoor enkele spelers worden benaderd. Het is ook mogelijk dat ouders van kinderen zich zelf melden bij de tennisschool, waarna we in gesprek gaan over kansen en mogelijkheden. Dit kan via de mail: [email protected].

Nieuwscategorieën