Uitnodiging en informatie ALV 14 december

10 december 2020


Beste leden, 

Het bestuur is voornemens om op maandag 14 december 2020 een digitale ALV te organiseren. Vanwege de voortdurende corona-crisis kiezen we er als bestuur voor om wederom een digitale ALV te houden. Enerzijds omdat het op dit moment niet zeker is per wanneer een gewone ALV weer mogelijk is en of dit dan binnen ons clubhuis mogelijk is als we aan alle voorwaarden willen voldoen. Vanwege gezondheid en veiligheid van leden kiezen we er daarom voor om leden niet binnen het clubhuis, maar via een digitale weg te ontmoeten.

Hierbij nodigt het bestuur van de Delftse Tennisbond (DTB) de leden van de vereniging uit voor een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) via Zoom op: 

Maandag 14 december 2020, aanvang 20:00 uur

De agenda bevat de volgende punten:

  1. Opening en mededelingen van het bestuur
  2. Vaststellen Notulen ALV 29 juni 2020 (1)
  3. Vaststellen Begroting en contributie 2021 (1)
  4. Vaststellen Jaarverslag 2020 (1)
  5. Highlights DTB 2020
  6. Bestuur
    • Commissie Jeugd
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

(1) De stukken staan op onze website in het menu onder Vereniging - Bestuurlijke documenten. Het menu-item "Bestuurlijke documenten" is alleen zichtbaar na inloggen.

Vanwege het digitale karakter van de ALV kunnen leden voorafgaand aan de ALV vragen m.b.t. de agendapunten in dienen ([email protected]). De uiterste indieningstermijn hiervoor is vrijdag 11 december aanstaande.

Het is fijn als jullie deelnemen aan deze digitale vergadering. Graag aanmelden via [email protected] en dan zorgen wij voor een link naar de online vergadering. 

We kijken ernaar uit jullie dan virtueel te ontmoeten,

Het bestuur van de Delftse Tennisbond

Nieuwscategorieën