Update: Verhogen winter -en zomercapaciteit

04 oktober 2020


Update 4 oktober 2020

Op 2 oktober hebben de eerste leden kunnen tennissen op de nieuwe Top Clay banen in de ballonhal. De eerste reacties die we hebben ontvangen zijn zeer positief.

“vanochtend in de hal gespeeld. Werkelijk fantastisch! Echt gravel, super strak!”

Recentelijk zijn jullie geïnformeerd over de mogelijkheid dit de komende twee weken een keer (gratis) zelf uit te proberen.

Grijp deze kans!

We zijn ons bewust dat de vochthuishouding nog niet helemaal optimaal is en gaan daar alles aandoen om dit te verbeteren. Mogelijk kunnen we extra ventilatie gaten creëren zodat het overtollige vocht kan worden afgevoerd.

Ook is er nog discussie over het al dan niet Corona proef zijn van de ballonhal. Polyned (fabrikant van luchthallen) is hierover in gesprek geweest met de KNLTB. Mondeling is reeds toegezegd dat de ballon voldoende luchtverversing heeft. Zodra we dit schriftelijk bevestigd hebben gekregen zullen wij jullie hierover informeren.

 

Update 9 september 2020

Zoals de meeste leden mogelijk al hebben gezien is er deze week een start gemaakt met de aanleg van de nieuwe Topclay-banen. Eind augustus zijn er een aantal modificaties uitgevoerd, zodat zonder het weghalen van de ballonhal, de Topclay-banen kunnen worden aangelegd.

Deze week is er een start gemaakt met het aanleggen van de beregeningsinstallatie. De komende weken zullen de banen worden gereinigd, gerepareerd, er worden matten en belijning aangelegd en tot slot wordt het gravel aangebracht.

Eind september is alles gereed en kunnen we ook in de hal genieten van een ondergrond die vergelijkbaar is met gravel.

  

 

Update 8 augustus 2020

De plannen voor de aanleg van de topclay banen zijn iets gewijzigd.

In overleg met De Rooij, verantwoordelijk voor aanleg van de topclay banen, worden de banen aangelegd zonder dat de ballonhal hoeft te worden weggehaald.

Er zullen een paar kleine wijzigingen aan de ballonhal worden gedaan op o.a. 19 augustus. Begin september zal gestart worden met de aanleg van het beregeningssysteem en de topclay banen zelf. De planning is dat voor eind september alles gereed is voor het winterseizoen.

 

Update 14 juli 2020

Een werkgroep, bestaande uit een aantal DTB-leden, heeft gekeken naar de mogelijkheden om de capaciteit van de tennisbanen in zomer en winter uit te breiden. Op maandag 29 juni 2020 is over dit onderwerp een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Delftse Tennisbond voorgelegd. Tijdens de ALV is positief gereageerd op het voorstel! De ALV heeft ingestemd met de eerste fase van het voorstel:

  • Vervanging Mateco-banen (10 en 11) door Top-clay banen
  • Ballonhal weg in zomerseizoen
  • Gravel baan 8 en 9 gehele winter bespeelbaar
  • Financiering voor het vervangen van de banen, het aanleggen van de sproei installatie en het aanpassen van park rondom deze nieuwe banen ad € 50.000,- (+/- 10% onvoorzien), waarvan een gedeelte wordt gedekt uit subsidiegelden (max € 15.000,-), eventueel aanvullende sponsorgelden en het overige deel uit eigen middelen van de club. Verwacht wordt dat deze investering in minder dan drie jaar wordt terugverdient als gevolg van hogere baanhuur opbrengsten in de winter, lagere energiekosten en extra lesgelden in de zomer.

Geschreven namens de werkgroep

Nieuwscategorieën