Van de voorzitter

09 maart 2020

De regen klettert tegen het raam terwijl ik dit stukje schrijf. Over drie weken is het begin april en het is bijna niet voor te stellen dat het buitenseizoen dan weer van start gaat. We hebben deze winter ook niet stil gezeten. Er is door veel vrijwilligers enthousiast doorgewerkt als voorbereiding op een heerlijk tennisseizoen.

Jullie hebben vast al gemerkt dat de website is gewijzigd. Dit heeft te maken met het feit dat we in januari volledig zijn overgestapt op het administratiepakket KNLTB Club. In deze nieuwsbrief meer over de bijbehorende ClubApp, en wat deze voor jullie als leden kan betekenen.

Banen tijdig bespeelbaar?
We hebben een winter zonder vorst gehad en dat heeft invloed op het speelklaar maken van onze banen. De banen waren keihard, wat een uitdaging was met betrekking tot het frezen van de banen. Al enkele weken is een grote ploeg keihard maar enthousiast bezig om de banen weer perfect in orde te krjjgen voor ons allemaal, zodat we hopelijk zondag 29 maart het seizoen kunnen openen met de startersdag! Laten we hopen dat de weergoden ons verder gunstig gestemd zijn.

Indeling competitie
De competitieteams zijn bekend, tenniszaken heeft weer zijn uiterste best gedaan om iedereen in een team in te delen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met  ieders niveau en ieders voorkeur. Elke keer weer een hele kluif om het iedereen naar de zin te maken. Hopelijk is dit gelukt!


Tennisschool DTB
De trainingscommissie van DTB is nu officieel omgevormd tot Tennissschool DTB, de trainersgroep is uitgebreid met Michiel Zegveld. Samen met Loek en Gerard kunnen we nu een variatie aan trainingen aanbieden met keuze uit trainers en trainingstijden.

Winterbanen
De werkgroep winterbanen heeft haar werk grondig, kundig en kritisch gedaan. Het resultaat is een investeringsvoorstel voor dit jaar. Op 23 maart zal de werkgroep haar plan voorleggen aan de ALV. Zorg dat je weet wat er speelt. Je stem telt als je erbij bent!

Heidag
Het bestuur heeft in januari een dag bij elkaar gezeten. Die dag is besproken wat ons als DTB nu onderscheidt van andere clubs binnen Delft (waar staan we voor?). Daarnaast hebben we pijlers vastgesteld voor komend jaar (waar gaan we voor?). In de ALV zullen we dit aan jullie voorleggen in een interactieve sessie.
Ook hebben we naar de bestuurssamenstelling gekeken. We gaan met een andere samenstelling aan de slag. Op de ALV zullen we dit toelichten.

Vertrek penningmeester en voorzitter jeugdzaken
Met het vertrek van Frank Waardenburg als penningmeester en Suzana Lopes da Silva als trekker van de jeugd wordt er best een gat geslagen in de continuering van de club. We zijn uiteraard blij met iedere vrijwilliger voor onze club en dat worden er gelukkig steeds meer, maar deze beide posities baren me zorgen. Ze zullen allebei opgevuld moeten worden om enerzijds de financiële basis van de club te borgen en anderzijds de basis die we afgelopen jaren opgebouwd hebben met de jeugd veilig te stellen. In deze nieuwsbrief staan beide vacatures, lijkt het je leuk om actief bij te dragen aan  het vormgeven van de club of weet je wellicht iemand die voor deze vacature geknipt zou zijn, laat het ons weten!

Kinderopvang?
Tenslotte zijn we deze winter benaderd door een kinderopvang met de vraag of wij interesse hebben om ons clubgebouw open te stellen voor naschoolse opvang. Ook daar meer over in de komende ALV op 23 maart!

Ik hoop velen van jullie weer te zien op de ALV van 23 maart. In deze nieuwsbrief vind je de agenda en lees zeker de stukken alvast! Ook het financieel verslag van 2019 is een aanrader, daar zit veel werk in om de financiële situatie van onze mooie club inzichtelijk te maken!
Een tipje van de sluier… we hebben het op veel posten beter gedaan! Wel zien we dat de onderhoudsposten stijgen met de veroudering van het clubgebouw en de installaties. Maar al met al was het een goed financieel jaar!

Tot ziens op de ALV van 23 maart en anders binnenkort op een van de buitenbanen!

Elise Goosens

Nieuwscategorieën