Verduurzaming van DTB

01 september 2022


Vraagstelling

Ongeveer een jaar geleden is er een projectgroep gestart met als opdracht “Welke maatregelen kan DTB invoeren om het energieverbruik te halveren?” 

  • Wat is het termijn waarbinnen dat te realiseren is?
  • Welke middelen zijn daar voor nodig
  • Welke subsidies kunnen hier voor worden aangevraagd

Aanpak

Om een goed beeld te krijgen van het energieverbruik is gestart met een energiescan van heel DTB. Op deze manier is het energieverbruik in kaart gebracht, en zijn verschillende acties gedefinieerd  en in een plan van aanpak opgenomen. Een aantal grote energievreters is de  baanverlichting gedurende zomer- en winterseizoen, de vloerverwarming in kantine en kleedkamers, en de (verouderde) apparatuur. Naast allerlei kleine acties zoals plaatsen van bewegingssensoren, vervangen van kleine apparatuur en verbeteren van verwarming in het winterseizoen is er voor gekozen de huidige baan verlichting te vervangen door LED verlichting.

Waarom LED verlichting banen?

Implementatie van LED verlichting heeft vele voordelen zoals fors lager energieverbruik door lagere wattages (€0,75 per uur/baan i.p.v. €2,00 per uur/baan), zeer gelijkmatig licht conform de eisen die de sportbond stelt, veel langere levensduur van armaturen, verlichting kan direct aan- en uitgezet worden, veel lagere onderhoudskosten en uitermate gebruiksvriendelijk door moderne besturing middels knoppenkast of app.

Uiteraard zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Door de projectgroep zijn er 6 offertes aangevraagd en beoordeeld. Aan de hand van een scorelijst, vergelijk van specificaties, kosten en terugverdientijd zijn alle aanbieders in kaart gebracht en is er in samenspraak met het bestuur een keuze gemaakt. Deze keuze is voorgelegd tijdens de ALV van 23 mei 2022 en anoniem besloten over te gaan tot aanschaf en installatie van deze LED verlichting voor alle 11 banen.

Wanneer gaat dit gebeuren? 

Eind september zal gestart worden met het vervangen van de oude armaturen door de LED verlichting. De lichtmasten zijn getest en kunnen gewoon gebruikt worden voor de nieuwe verlichting. Van deze vervanging zullen we weinig tot geen last van ondervinden. De installatie zal over meerdere dagen plaats vinden en aan het eind van de dag kan de bestaande en nieuwe verlichting gewoon weer gebruikt worden. De verlichting zal volledig voldoen aan de eisen die de KNLTB stelt aan de baanverlichting. Al met al een mooie eerste stap in het verminderen van ons energieverbruik en het verduurzamen van DTB.

Ruud Schonk namens Commissie Verduurzaming

Nieuwscategorieën