Verhogen van de capaciteit winter- en zomerbanen

28 april 2020


Medio 2019 heeft het bestuur een verzoek gedaan voor het oprichten van een werkgroep om het verhogen van de capaciteit van zowel zomer- als winterbanen te onderzoeken. Hierbij zijn twee randvoorwaarden gesteld namelijk, ondergrond vergelijkbaar met spelen op gravel en winterbarfaciliteit moet verbeterd worden.

Vooronderzoek
In het onderzoek zijn meerdere type banen en diverse overkappingsmogelijkheden beoordeeld waarbij met name gelet is op het gemak van aanleg, wintervastheid van de baan, onderhoudsvriendelijkheid, maar ook speelplezier zoals balstuiteigenschappen en loopeigenschappen. Voor de hal is van groot belang dat in de zomer er een echt “buitengevoel” is en in de winter comfortabel.

Voorstel
Diverse opties hebben de revue gepasseerd en zijn uitgewerkt maar uiteindelijk is er gekozen voor fasering om zo voor de korte termijn snel een mooi alternatief (top clay) te hebben voor de mateco banen (baan 10 & 11) en extra capaciteit in de zomerperiode te creëren door de ballonhal in de zomer weg te halen. In de tweede fase zullen baan 8 & 9 een up-grade krijgen zodat er naast twee winterbanen in de hal ook twee all-weather buitenbanen voor het winterseizoen zijn. Pas in fase 3 zal besloten worden of de 2-baans ballonhal vervangen gaat worden door een 4-baans ballonhal.

Kosten
Natuurlijk is voor een dergelijk plan (we beperken ons tot de eerste fase) geld nodig. Voor de aanleg van Topclay op de bestaande mateco banen, aanleg sproei installatie, keuring van de banen en kleine verbeteringen aan de ballonhal is € 50.000,- nodig. Voor een dergelijk bedrag is toestemming van de ALV vereist. In de werkgroep gaan we nog onderzoeken of deze kosten uit eigen middelen worden gefinancierd, of financiering bij bank een reële optie is of dat er een sponseringsprogramma (obligaties) wordt opgezet.

Hierover hopen wij u zo spoedig mogelijk of via de digitale ALV of na de intelligente lock down verder over te informeren.

Nieuwscategorieën