Vrijwilligers gevraagd!

03 november 2023


 Vrijwilligers Gevraagd! 

“Vrijwilligerswerk zit wel een beetje in mijn DNA, het is me thuis met de paplepel ingegoten. Maar bij DTB is het gewoon ook een feestje!”

DTB is geweldige vereniging met veel activiteiten, voor jong en oud(er). Veel vrijwilligers zetten zich elk jaar weer belangeloos in om deze activiteiten tot een groot succes te maken. 

“Ik ben pas een jaar lid van deze club, maar ik ken al zoveel mensen! Beste besluit ooit om direct een bijdrage te leveren als vrijwilliger!”

Helaas zijn er momenteel meerdere vrijwilligers die om uiteenlopende redenen gaan stoppen met hun vrijwilligerstaak. Bovendien is er ook een aantal nieuwe noodzakelijke klussen. Daarom in deze nieuwsbrief-special een overzicht van onze ‘vacatures’. Ze zijn zeer verschillend van aard. Er zijn er die een structurele inzet vragen, andere werkzaamheden kennen een meer projectmatig karakter. Neem de tijd de omschrijvingen goed door te lezen, bedenk dat jouw bijdrage aan deze mooie vereniging onmisbaar is en neem vervolgens contact op. Vaak kan een verkennend en informatief gesprek tot nieuwe inzichten leiden.

 “Mede dankzij mijn inzet voor DTB, heb ik zoveel leuke, enthousiaste nieuwe mensen leren kennen!”

Bar- en Activiteiten Commissie
De BAC bestaat uit acht leden die ervoor zorgen dat de bar bemand wordt, dat er lekkere broodjes, snacks en competitieschalen zijn en dat er voldoende voorraad is. Ook stemt de BAC activiteiten af met andere commissies. Daarnaast ben je als lid een paar keer per jaar barverantwoordelijke,  wat inhoudt dat je die week het aanspreekpunt bent voor de mensen met bardienst. We zijn op zoek naar drie nieuwe leden, die zich bijvoorbeeld graag bezighouden met inkoop, het kassasysteem en afstemming met het bestuur als voorzitter van de BAC.
Info: Jenny Castellani: 06 44744777

“Mijn werk voor de barcommissie heeft ervoor gezorgd dat DTB echt mijn club is geworden. Ik voel me veel meer onderdeel van de vereniging.”

Tennisschool DTB

De Tennisschool zoekt naar een enthousiast DTB-lid als aanspreekpunt voor de AIO trainingen. Vaak betreft het een vraag van ouders over de trainingen. Ook ben je betrokken bij de indeling van de trainingen die jaarlijks plaatsvinden en de groepsindeling van de AIO-jeugd. Met deze functie maak je deel uit van de Tennisschool DTB en sta je in contact met Gerard Korteling. Hij is naast tennistrainer ook als manager aan de Tennisschool verbonden. Hij doet onder meer de indeling van de reguliere training. In deze functie heb je ook regelmatig contact met de jeugdtrainers. Op dit moment zijn dat Robin Korteling en Loek ter Horst.
Info: Bert Korteling 06-23908994.

“Te zien dat de Tennisschool zo is opgebloeid en dat er met zoveel passie en enthousiasme getraind wordt op DTB maakt me echt trots!”

Secretaris bestuur

Er zijn een aantal zaken die traditioneel bij een secretaris horen. De secretaris anno 2023 zullen we vragen de huidige bestuurscyclus te moderniseren en te bekijken hoe de Algemene Ledenvergadering nieuw leven kan worden ingeblazen. De werkwijze van het bestuur zelf willen we eveneens moderniseren. De secretaris krijgt grote vrijheid om te bepalen hoe hij of zij deze rol wil invullen. Taken als verslaglegging en dergelijke zijn bijkomende zaken die in het huidige digitale tijdperk eenvoudig in te richten zijn en waar we nadere afspraken over kunnen maken.

Info: Elise Goosens 06 30970335

“Ik had altijd wel een mening over het reilen en zeilen op de club. Maar sinds ik lid ben van het bestuur, kan ik zelf ook meedenken en meebeslissen over de koers. Dat is heel bevredigend.”

Tweede penningmeester

Drie Jaar geleden is de vorige penningmeester opgevolgd door een duo. Melanie doet de financiële administratie, stelt de jaarrekening op en verzorgt de salarissen. Tevens vervult Melanie de rol van sparringpartner van Ellen. Gezamenlijk doen zee de begroting en allerlei andere zaken. Melanie zal na het opstellen van de jaarrekening 2023 stoppen met haar bijdrage. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe halve penningmeester. Enige kennis van de financiële administratie is wel een vereiste. Over een exacte verdeling van taken gaan we natuurlijk afspraken maken. Dat is ook helemaal afhankelijk van de hoeveelheid uren die besteed kunnen worden. Het innen van contributie is maar een klein deel van de werkzaamheden. Er is nauwe samenwerking met de ledenadministratie, veel is geautomatiseerd  en over het algemeen wordt er op tijd betaald. Vergaderingen bijwonen hoeft zeker niet structureel, werkzaamheden kunnen uitgevoerd waar en wanneer dat het beste uitkomt.
Info: Ellen Boom 06 13318246

“Ik vind het leuk om onderdeel te zijn van deze enthousiaste club mensen. Bij DTB wordt eigen inbreng gewaardeerd en is een vergadering altijd onwijs gezellig!”

Lid duurzaamheidscommissie

Mede dankzij deze commissie is de LED-verlichting aangelegd en zijn er talrijke kleine maatregelen genomen om de duurzaamheid op onze vereniging te vergroten. Maar we zijn er nog niet. Verder verduurzamen en besparen is noodzakelijk. Brainstormen, onderzoeken en uiteindelijk voorstellen doen aan het bestuur zijn de belangrijkste werkzaamheden.
Info: Ruud Schonk 06 30163222

“Ik ben er echt trots op dat mijn club, DTB, zoveel aandacht voor duurzaamheid heeft. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!”

Projecten

Behalve bovenstaande functies die een structureel karakter kennen, zijn we op zoek naar leden die een bijdrage kunnen leveren op projectmatige basis. De volgende projecten willen we opstarten

Verzekeringen

In 2018 zijn alle verzekeringen onder de loep genomen, opnieuw afgesloten of beëindigd. Na vijf jaar is het moment aangebroken deze actie opnieuw uit te voeren. Zijn er verzekeringen die we kunnen beëindigen? Kunnen we en willen we na het opvragen van offertes sommige verzekeringen beter elders onderbrengen? Kortom, een mooie klus voor één of meer leden die zich hierin willen vastbijten. Dit project kent een grote vrijheid qua tijdsbesteding en doorlooptijd.
Info: Ellen Boom 06 13318246

Bestuurdersaansprakelijkheid

Enkele jaren geleden is de wetgeving rondom bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt hierin te duiken. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor het bestuur en voor de vereniging? Is aanpassing van de huidige verzekering nodig? Je hoeft niet alles uit te zoeken. Er zijn instanties die hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld de KNLTB. Ook hiervoor geldt dat je deze  prima samen met een ander kan doen. En ook hier een grote vrijheid qua tijdsbesteding en doorlooptijd.
Info: Ellen Boom 06 13318246

Diverse projecten onderhoud en beheer
We willen meer inzicht krijgen in de onkosten op het gebied van beheer en onderhoud. Voor vier verschillende onderdelen gaan we die in kaart brengen. Vervolgens kunnen we hier de te verwachten onkosten voor de toekomst aan koppelen. Om dit voor elkaar te krijgen gaan we deze vier projecten opzetten met een begin- en eindtijd. De mate van inzet is bespreekbaar en afhankelijk van de deelnemer(s).
Het gaat om de volgende deelprojecten:
1.Banen, baanbenodigdheden, bestrating en groen
2.Clubgebouw en woonhuis
3.Ballonhal
4.Energie

Niet alles hoeft van het begin af aan opnieuw opgezet te worden. We maken gebruik van bestaande documentatie. En vooral voor het energieproject geldt dat er nauw contact zal zijn met de commissie duurzaamheid.
Info: Michal Kolmas 06 53797574

Groen-coördinator

DTB is een prachtig en groen park. Dit vraagt om structureel onderhoud en een bepaalde aansturing. Het is zeer zingevend en praktisch want het resultaat is snel zichtbaar. De coördinator zal de plannen afstemmen met parkmanager Gerard, het groenteam en het bestuur.

Taken groen coördinator DTB

1.Overzicht houden en bewaken van het beplantingsplan van het gehele (groene deel van het) tennispark: aangeven eventuele herplant; snoeien; kappen; herstel (gras bv); bestrijden onwenselijke groei (heermoes bv); bemesten enz.
2. Zonodig bestellen/kopen nieuwe struiken; planten en bomen o.b.v. beplantingsplan of nieuwe “inzichten”
3. Afstemmen en bewaken werkzaamheden groenteam (8 m/vr), dus over de perken, heggen en gras
4. Begeleiden (om en om met Gerard) van groendiensten en aangeven werkzaamheden
Info: Gerard Korteling - 0634193315

Lid sponsorcommissie

Graag willen we de sponsorcommissie weer nieuw leven in blazen. DTB heeft een paar trouwe sponsors, maar we zouden deze groep graag uitbreiden. Met meer financiële armslag kan DTB nog meer bereiken om te groeien en bloeien. Er ligt een sponsorplan van enkele jaren geleden, dit kan als uitgangspunt gebruikt worden.

Wat zijn de uitdagingen?

1. Nieuwe sponsoren aantrekken
2. Contact onderhouden met sponsoren
3. Het actueel maken van het huidige sponsorplan (of aanpassing daarvan)

Info: Gerard Korteling - 0634193315

Nieuwscategorieën