Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van DTB! U kunt het hele jaar door lid worden van DTB. De zomertrainingen starten medio april op onze buitenbanen en de wintertrainingen starten medio oktober in onze ballonhal.

Lid worden?

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als nieuw lid met het formulier Aanmeldingsformulier lidmaatschap
U dient als eerste het inschrijfgeld van € 25,-- (€ 12,50 voor jeugd) over te maken naar: rekeningnummer NL84 INGB 0000 1301 37 ten name van de DELFTSE TENNISBOND.
 

Pasfoto

Om een ledenpas te kunnen laten maken hebben we van u een digitale pasfoto nodig, die aan de volgende voorwaarden voldoet:
De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.

  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
    Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Daarnaast geldt voor een digitale pasfoto dat:

  • Het bestandstype JPG is.
  • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn.
  • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.

Pasfoto's kunt u e-mailen naar ledenadministratie@delftse-tb.nl
 

Contributie

Contributieregeling 2018 en éénmalig inschrijfgeld.
Onderstaande contributiebedragen gelden voor een heel seizoen (april t/m oktober). Mocht u later in het seizoen lid worden dan zijn de bedragen evenredig lager.

Lidmaatschap   Contributie   Inschrijfgeld
Senior zij die in het verenigingsjaar 21 jaar of ouder worden € 230,00 (1) € 25,00
Semi-senior zij die in het verenigingsjaar 18, 19, 20, 21, 22 of 23 jaar worden € 175,00 (1) € 25,00
Donateur         €   25,00    -
Introducé (alleen door leden)   €  5,00   -

(1) Semi-senioren en senioren tot 75 jaar zijn verplicht om per seizoen minimaal 2 bardiensten te draaien. Leden die zich niet aan deze verplichting houden krijgen in oktober een aanvullende contributienota van € 60,-- .
Genoemde bedragen zijn inclusief lidmaatschap KNLTB (muv donateur en introducé) en exclusief trainingen.

Met ingang van 2016 is het mogelijk uw contributie per automatische incasso te betalen, voor nieuwe leden is automatische incasso een voorwaarde van het lidmaatschap. Senioren en Semi-senioren betalen € 10,- minder contributie bij gebruikmaking van automatische incasso. De incasso geldt eveneens indien u uw bardiensten wenst af te kopen. Met onderstaande link kunt u een informatiebrief en machtigingsformulier downloaden. Een foto of scan van het ingevulde formulier kunt u mailen aan ledenadministratie@delftse-tb.nl of in de witte brievenbus in de hal van de kantine stoppen.

Automatische incasso Senioren

All-in-one lidmaatschap jeugd

Met ingang van 1 oktober 2018  verandert het jeugdlidmaatschap in een all-in-one lidmaatschap waarbij alle kosten voor contributie, lessen en activiteiten per kwartaal in rekening worden gebracht. Voor de overgangsperiode t/m 1 oktober wordt 3/4 van het oude contributiebedrag (€160, €125, €90) in rekening gebracht.

All-in-one jeugdlidmaatschap  

Contributie
t/m 1 oktober 2018

     All-in-one per kwartaal
  vanaf 1 oktober 2018

Inschrijfged
Junior 14 t/m 17 zij die in het verenigingsjaar 14, 15, 16 of 17 jaar worden € 120,00 € 115,00 € 12,50
Junior 10 t/m 13 zij die in het verenigingsjaar 10, 11, 12 of 13 jaar worden €   93,75 € 106,25 € 12,50
Junior t/m 9 zij die in het verenigingsjaar nog geen 10 jaar worden €   67,50 €   97,50 € 12,50

 

Voor het all-in-one jeugdlidmaatschap dat per 1 oktober 2018 wordt ingevoerd wordt eveneens verzocht een automatische machtiging af te geven. Het formulier voor het jeugdlidmaatschap is hieronder te downloaden. Een foto of scan van het ingevulde formulier kunt u mailen aan ledenadministratie@delftse-tb.nl of in de witte brievenbus in de hal van de kantine stoppen.

Automatische incasso all-in-one lidmaatschap jeugd

Voor leden zijn de volgende zaken interessant:

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging. Bij de Clubkampioenschappen is het bijvoorbeeld mogelijk om als partner PW (Partner Wanted) in te vullen. Wij proberen dan voor u een dubbelpartner te vinden.

Parkreglement

Onderstaand de parkregels van de Delftse TennisBond.
Parkreglement Delftse TennisBond
 

Afmelden

Het tennisseizoen loopt van april t/m oktober. Het lidmaatschap wordt aan het eind van het tennisseizoen stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit vóór 1 januari te doen met onderstaand formulier.

Lidmaatschap opzeggen


Homepage-footer

Over Delftse TennisBond

De DTB is op 26 januari 1927 opgericht en is daarmee een van de oudste tennisverenigingen van Delft. We hebben een fantastisch park in eigen beheer met een modern clubhuis en de beste gravelbanen uit de regio. Ons park ligt op de grens van Delft en Den Hoorn.

Sociale media

DTB is er voor en door de leden. We vinden het erg leuk als je over ons bericht op sociale media. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld #delftsetb op Twitter of kijk eens op onze Facebook pagina.

Contact

Delftse TennisBond
van Rossemweg 3 (
route)
2614 WT DELFT
015-2137183
ledenadministratie@delftse-tb.nl