Bar-/Groen-/Ballonhaldienst

Diensten

Alle studentensport-leden, semi-senioren en senioren tot 75 jaar zijn verplicht per seizoen twee bardiensten te vervullen.

Bardiensten

Sinds 2013 wordt de bar van DTB door eigen leden draaiend gehouden. We zijn ervan overtuigd dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bar bijdraagt aan meer saamhorigheid, meer betrokkenheid, een ongedwongen sfeer en veel gezelligheid.

Alle bardiensten duren drie uur. De reguliere bardiensten zijn op de volgende tijden:

 • 09:30-12:30 uur
 • 18:30-21:30 uur
 • 21:00-00:00 uur

Net als andere jaren is er geen bardienst op doordeweekse middagen en competitieloze weekenden. Op competitiedagen en tijdens toernooien zijn er extra bardiensten. Leden die competitie spelen moeten een extra bardienst vervullen, bij voorkeur op een competitiedag. Dus als een lid zowel competitie speelt in het voorjaar als in het najaar betekent dit twee extra bardiensten.

Groendiensten

In plaats van twee reguliere bardiensten is het ook mogelijk te kiezen voor twee groendiensten. De groendienst is op 10 momenten in het jaar. We gaan dan met een team van 8 mensen onder leiding van een deskundige werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden zullen door het seizoen verschillend zijn en zullen bestaan uit snoeiwerk, onkruid wieden, grasonderhoud, bladeren verwijderen en klein onderhoud materiaal. De groendiensten staan ook in het bardienstrooster vermeld en je kunt je hiervoor op dezelfde manier inschrijven als voor bardiensten. Het is ook mogelijk om te kiezen voor één bardienst en één groendienst.

Ballonhaldiensten

Daarnaast is het ook mogelijk om in plaats van bardiensten te kiezen voor inschrijving voor het opzetten en/of afbreken van de ballonhal. Hiervoor zijn diensten in het rooster zijn opgenomen. Dit zal zijn eind maart/begin april voor het afbreken van de hal en eind september voor het opbouwen.

 

Diensten afkopen

Wil je echt geen diensten draaien, dan is er een optie om de diensten af te kopen. Op de pagina Lidmaatschap staan de kosten hiervan aangegeven. Stuur vóór 31 maart een e-mail naar [email protected]. Vermeld je naam en geef aan dat je je diensten wilt afkopen. 

Inwerkuurtje bar

Je kunt je aan het begin van het seizoen laten inwerken op één van de inwerkavonden voor de bardiensten. Deze inwerkavonden zijn in april van 20:00-20:30 uur (zie voor exacte data het dienstenrooster). Voordat je een bardienst gaat doen, is het handig alvast de Barhandleiding door te lezen.

Open DTB

Tijdens de Open DTB hebben we graag ervaren krachten achter de bar. Alleen ervaren krachten kunnen voor deze week inschrijven voor een bardienst. De overige bardiensten zullen door betaalde krachten worden ingevuld.

Calamiteiten

Sta je op een datum ingeschreven voor een dienst en komt er iets zeer urgents tussen, dan ben je zelf verplicht om voor een vervang(st)er te zorgen. Dit moet je zelf regelen door te ruilen met iemand anders die op een ander tijdstip staat ingepland. Lukt dit niet dan kun je (voor een bardienst) iemand uit de invalpool vragen of degene die voor €25,00 de bardienst van je overneemt. De afrekening geschiedt direct tussen jou en de invaller. Kom je niet opdagen of zeg je je dienst last minute af, dan krijg je een boete van €40,00.

Wat te doen bij regen?

Als het regent, is er nog steeds een aantal zaken in de bar te regelen. Op een volledig verregende avond verwachten we niet dat je een volledige dienst draait, maar wel dat je aan het begin van de dienst telefoontjes beantwoordt van leden over de bespeelbaarheid van de banen. Verder kunnen de koelingen worden aangevuld, koffieapparaat gereinigd etc. Zie hiervoor de barhandleiding.

Invalpool bar

Afgelopen jaar hebben we gewerkt met een invalpool. Invallers krijgen voor een extra bardienst €25,00 per bardienst (van 3 uur) rechtstreeks van degene, voor wie ze invallen. Wil je je inschrijven voor de invalpool, e-mail naar [email protected]. De invalpoollijst kun je hier vinden.

Procedure vullen dienstenrooster

De barcommissie is verantwoordelijk voor het barbeheer en de beheercommissie voor het onderhoud van het park. Samen hebben we voor de praktische uitvoering van de inschrijving van de diensten voor de volgende procedure gekozen:

 • Begin maart ontvangen alle barplichtige leden een e-mail waarin zij worden uitgenodigd om zich vóór 31 maart in te schrijven voor de diensten via de website of per e-mail ([email protected]) aan te geven dat men de bardiensten wil afkopen. Zie regels over afkopen hierboven.
 • Na 31 maart wordt voor iedereen, die geen diensten heeft ingepland of aangegeven heeft deze af te kopen, een afkoopfactuur van €60,00 euro gemaakt. 
 • Leden die om medische redenen geen diensten kunnen doen (en geen recht hebben op de coulance regeling), moeten de diensten afkopen.
 • De leden moeten zelf in het bardienstrooster nagaan wanneer zij voor de bardienst verwacht worden.
 • Naast de verplichte, onbetaalde diensten is het mogelijk extra bardiensten te doen. De leden kunnen zich voor deze invalpool aanmelden via [email protected]. Voor de extra invalbardiensten is €25,00 per dienst te verdienen. De minimale leeftijd voor een bardienst is 16 jaar.
 • De leden worden geacht bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen, bijvoorbeeld door te ruilen met iemand die op een andere datum is ingepland. Verder kan men een beroep doen op een van de leden uit de invalpool. De vergoeding van €25,00 wordt onderling verrekend.
  Contact de invalpool direct via deze WhatsApp groep:  https://chat.whatsapp.com/E5Tow9AxurlFMwxgrnUO3S
 • Het lid dat oorspronkelijk gepland stond voor een dienst zorgt ervoor dat het rooster aangepast wordt en dat de vervanger in het rooster wordt aangegeven, door een e-mail te sturen aan [email protected].
 • Komt een lid niet opdagen voor een dienst dan wordt hiervoor €40,00 aanvullende contributie in rekening gebracht.

Inschrijven voor de diensten

Er zijn 2 mogelijkheden om je in te schrijven voor diensten:

 1. ClubApp
  Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst.
 2. Website
  Via de Mijn Club omgeving op de website is het ook mogelijk om je in te schrijven voor een dienst. Nadat je bent ingelogd, kun je via  'Mijn Club' naar de Dienstenplanning gaan. Naast jouw eigen toegewezen diensten kan je ook onderscheid maken tussen de open of alle diensten. Als je achter een open dienst op het kalender icoon klikt, kan je jezelf inplannen voor die dienst. Als je achter een toegewezen dienst op het informatie icoon klikt, zie je welk lid er aan de desbetreffende dienst is gekoppeld.

KNLTB pas

Als lid kan je uitsluitend met PIN of met je KNLTB-pas aan de bar betalen. Om met je KNLTB-pas te kunnen betalen moet je er saldo opzetten. Iedereen kan thuis geld op zijn/haar pas zetten via de beheeromgeving van de website van mijnkniponline.nl. Tevens is het mogelijk de KNLTB-pas bij de kassa op te laden.