Over DTB

De Delftse Tennisbond

De Delftse Tennisbond (DTB) is op 26 januari 1927 opgericht en is daarmee één van de oudste tennisverenigingen van Delft. Het is tevens één van de grootste verenigingen met haar ca 800 leden, verdeeld over ca. 200 junioren en ca. 600 senioren en een groep trouwe donateurs, competitieleden en ereleden. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

De DTB heeft het tennispark in eigendom. Het park omvat 9 gravelbanen en 2 Topclay-banen ('s winters overdekt). Het clubhuis is gebouwd onder architectuur, alsmede de woning van de parkbeheerder.

Historie

Als vereniging zijn we erg trots op het door Aat Snaterse in 2002, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Delftse Tennisbond, samengestelde Lustrumboek. Het geeft een prachtige, en grondige, kijk op de historie van de Delftse Tennisbond van 1927-2002. Via onderstaande link kan je het Lustrumboek downloaden.

Lustrumboek 75 jaar DTB

Vertrouwenspersoon

Binnen de vereniging hebben wij een vertrouwenspersoon actief. Lees hier alles over de vertrouwenscontactpersoon.