Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van de Delftse Tennisbond! Hieronder vind u alle benodigde informatie over het lidmaatschap, met o.a. tarieven, voorwaarden en het aanmeldingsformulier.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Contributie Senioren

Onderstaande contributiebedragen gelden voor een heel seizoen (april t/m november). Mocht u later in het seizoen lid worden dan zijn de bedragen evenredig lager.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2021 is akkoord gegaan met een voorstel, afkomstig van een van de leden, om te sparen om een fonds in te richten voor ons 100-jarig jubileum in 2027. In 2023 zal de bijdrage hiervoor €2 zijn, die we tegelijkertijd innen met de contributie.

Contributie 2023
Lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld Opmerkingen
Senior 230,00 (1) 25,00 zij die in het kalenderjaar 24 jaar of ouder worden
Semi-senior 170,00 (1) 25,00 zij die in het kalenderjaar 18, 19, 20, 21, 22 of 23 jaar worden
Studentensport 100,00 (1) 25,00 zij die in het bezit zijn van een collegekaart + lidmaatschap bij een andere sportvereniging (geen fitness). Bewijs meesturen bij inschrijfformulier.
Donateur 25,00        
Introducé 5,00       per dag (introductie alleen mogelijk door leden)

(1) Studentensport-leden, semi-senioren en senioren tot 75 jaar zijn verplicht om per seizoen minimaal 2 bardiensten te draaien. Leden die zich niet aan deze verplichting houden krijgen in oktober een aanvullende contributienota van €50,00.

Studentensport-leden dienen zowel een bewijs van inschrijving bij de opleiding, als een bewijs van lidmaatschap van een andere sportvereniging (geen fitness), z.s.m. toe te sturen aan [email protected].

Genoemde bedragen zijn inclusief lidmaatschap KNLTB (muv donateur en introducé) en exclusief trainingen.

Voor seniorleden zijn de volgende zaken interessant:

Bovenstaande activiteiten zijn geschikt om andere leden te leren kennen en gezellige tennispartners te vinden. Bij de Clubkampioenschappen is het bijvoorbeeld mogelijk om als partner PW (Partner Wanted) in te vullen. Wij proberen dan voor u een dubbelpartner te vinden.

All-in-One lidmaatschap Jeugd

Het jeugdlidmaatschap bestaat uit het All-in-One lidmaatschap (AiO) waaronder alle kosten voor contributie, 1 training per week, lidmaatschap KNLTB en een deel van de activiteiten vallen. Zie voor meer informatie Training Jeugd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van december 2021 is akkoord gegaan met een voorstel, afkomstig van een van de leden, om te sparen om een fonds in te richten voor ons 100-jarig jubileum in 2027. In 2023 zal de bijdrage hiervoor €2 zijn, die we tegelijkertijd innen met de contributie.

Basispakket All-in-One 2022-2023
Lidmaatschap /jaar /kwartaal Inschrijfgeld Opmerkingen
Junior 14 t/m 17 478,00 119,50   €  12,50 zij die in het kalenderjaar 14, 15, 16 of 17 jaar worden
Junior 10 t/m 13 443,00 110,75   €  12,50 zij die in het kalenderjaar 10, 11, 12 of 13 jaar worden
Junior t/m 9 408,00 102,-   €  12,50 zij die in het kalenderjaar nog geen 10 jaar worden

Variaties op het All-in-One Basispakket:

  • All-in-One Mini: geen trainingen, korting € 79,50 per kwartaal
  • All-in-One Plus: 2 keer trainen per week, toeslag € 79,50 per kwartaal

Ingaande het najaar van 2021 geldt dat de contributie per schoolseizoen wordt bepaald.

Ieder jaar voorafgaand aan het nieuwe schoolseizoen is mogelijk om het type All-in-One pakket aan te passen via het beschikbaarheidsformulier. Ga hiervoor naar de pagina Training Jeugd.

Zomer Challenge 2023

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap waarbij je drie maanden vrij kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. Je kunt je individueel inschrijven, of met anderen.

  • Lidmaatschap loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2023
  • Ontvangt een KNLTB-nummer om vrij te kunnen spelen en eventueel mee te doen aan open toernooien
  • Deelname aan de tennisclinics onder begeleiding van een trainer/ervaren speler
  • Deelname aan DTB clubkampioenschappen en ladderwedstrijden 
  • Kosten: €80,- voor senioren en €40,- voor de jeugd
  • Er kan slechts één seizoen gebruik gemaakt worden van dit aanbod   

Inschrijven kan via de pagina Lidmaatschap. Vul hierbij het volledige formulier in en kies bij "type lidmaatschap" de Zomer Challenge.

Betalen via ClubCollect

Voor het versturen en innen van contributiefacturen wordt gebruik gemaakt van het facturatie-systeem van de KNLTB: ClubCollect. U ontvangt van ClubCollect een e-mail met een betaalverzoek namens de Delftse Tennisbond. U kunt kiezen voor betalen met een automatische incasso, of direct zelf de betaling doen met behulp van iDeal. Ook de afkoopregeling voor bardiensten werkt op deze manier. 

Opzeggen

(Semi-)Senioren
Wij hopen natuurlijk dat u ook volgend jaar weer met veel plezier lid zult zijn van onze tennisvereniging. Mocht u toch besluiten om uw lidmaatschap van Delftse Tennisbond op te zeggen, dan moet u dit doen uiterlijk 31 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via de site. Als u inlogt is er in het navigatiemenu, onder "Vereniging", een menu-item "Lidmaatschap opzeggen” zichtbaar. Wij stellen het op prijs als u de reden van uw opzegging wilt vermelden. Mondelinge opzeggingen zijn niet voldoende.
Zegt u niet uiterlijk 31 december van het lopende jaar uw lidmaatschap op, dan wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. U bent dan verplicht de contributie voor het hele nieuwe verenigingsjaar te betalen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Aanvullend voor de jeugdleden
Het tennisseizoen voor de jeugd loopt van september t/m augustus, parallel aan de indeling van de All-in-One trainingen. Voor de jeugd is het daarom ook mogelijk om per 1 september op te zeggen. Als u uiterlijk 31 augustus opzegt dan eindigt het jeugdlidmaatschap per 1 september. Als u na 31 augustus van het lopende jaar opzegt, dan wordt het lidmaatschap op 1 januari van het daaropvolgende jaar beëindigd.

Belangrijke documenten