Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van de Delftse Tennisbond! Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier en de benodigde informatie voor senioren en jeugd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier

Aanmelden

Pasfoto

Om een ledenpas te kunnen laten maken hebben we van u een digitale pasfoto nodig, die aan de volgende voorwaarden voldoet:
De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.

 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
  Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Daarnaast geldt voor een digitale pasfoto dat:

 • Het bestandstype JPG is.
 • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn.
 • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.

Contributie Senioren

Onderstaande contributiebedragen gelden voor een heel seizoen (april t/m november). Mocht u later in het seizoen lid worden dan zijn de bedragen evenredig lager.

Contributie 2020
Lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld Opmerkingen
Senior 230,00 (1) 25,00 zij die in het kalenderjaar 24 jaar of ouder worden
Semi-senior 170,00 (1) 25,00 zij die in het kalenderjaar 18, 19, 20, 21, 22 of 23 jaar worden
Studentensport 100,00 (1) 25,00 zij die in het bezit zijn van zowel een collegekaart als een bewijs van lidmaatschap van een andere sportvereniging (geen fitness)
Donateur 25,00        
Introducé 5,00       per dag (introductie alleen mogelijk door leden)

(1) Studentensport-leden, semi-senioren en senioren tot 75 jaar zijn verplicht om per seizoen minimaal 2 bardiensten te draaien. Leden die zich niet aan deze verplichting houden krijgen in oktober een aanvullende contributienota van € 50,00 .
Genoemde bedragen zijn inclusief lidmaatschap KNLTB (muv donateur en introducé) en exclusief trainingen.

Voor seniorleden zijn de volgende zaken interessant:

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging. Bij de Clubkampioenschappen is het bijvoorbeeld mogelijk om als partner PW (Partner Wanted) in te vullen. Wij proberen dan voor u een dubbelpartner te vinden.

All-in-One lidmaatschap Jeugd

Het jeugdlidmaatschap bestaat uit het All-in-One lidmaatschap (AiO) waaronder alle kosten voor contributie, 1 training per week, lidmaatschap KNLTB en activiteiten vallen. Zie voor meer informatie Training Jeugd.

Ingaande het najaar van 2021 geldt dat de contributie per schoolseizoen wordt bepaald.

Basispakket All-in-One 2021: 1 keer trainen per week, jaarcontributie te betalen in 4 kwartalen
Lidmaatschap /jaar /kwartaal Inschrijfgeld Opmerkingen
Junior 14 t/m 17 472,00 118,00   €  12,50 zij die in het kalenderjaar 14, 15, 16 of 17 jaar worden
Junior 10 t/m 13 437,00 109,25   €  12,50 zij die in het kalenderjaar 10, 11, 12 of 13 jaar worden
Junior t/m 9 402,00 100,50   €  12,50 zij die in het kalenderjaar nog geen 10 jaar worden

Variaties op het All-in-One Basispakket:

 • All-in-One Mini: geen trainingen, korting € 78,00 per kwartaal
 • All-in-One Plus: 2 keer trainen per week, toeslag € 78,00 per kwartaal

Ieder jaar voorafgaand aan het nieuwe schoolseizoen is mogelijk om het type All-in-One pakket aan te passen via het beschikbaarheidsformulier. Ga hiervoor naar de pagina Training Jeugd.

Betalen via ClubCollect

Voor het versturen en innen van contributiefacturen wordt gebruik gemaakt van het facturatie-systeem van de KNLTB: ClubCollect. U ontvangt van ClubCollect een e-mail met een betaalverzoek namens de Delftse Tennisbond. U kunt kiezen voor betalen met een automatische incasso, of direct zelf de betaling doen met behulp van iDeal. Ook de afkoopregeling voor bardiensten werkt op deze manier. 

Parkregels

Onderstaand de parkregels van de Delftse Tennisbond.
Parkregels Delftse Tennisbond

Opzeggen

(Semi-)Senioren
Wij hopen natuurlijk dat u ook volgend jaar weer met veel plezier lid zult zijn van onze tennisvereniging. Mocht u toch besluiten om uw lidmaatschap van Delftse Tennisbond op te zeggen, dan moet u dit doen uiterlijk 31 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via de site. Als u inlogt is er in het navigatiemenu, onder "Vereniging", een menu-item "Lidmaatschap opzeggen” zichtbaar. Wij stellen het op prijs als u de reden van uw opzegging wilt vermelden. Mondelinge opzeggingen zijn niet voldoende.
Zegt u niet uiterlijk 31 december van het lopende jaar uw lidmaatschap op, dan wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. U bent dan verplicht de contributie voor het hele nieuwe verenigingsjaar te betalen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Aanvullend voor de jeugdleden
Het tennisseizoen voor de jeugd loopt van augustus t/m juli, parallel aan de indeling van de All-in-One trainingen. Voor de jeugd is het daarom ook mogelijk om per 1 augustus op te zeggen. Als U uiterlijk 31 juli opzegt dan eindigt het jeugdlidmaatschap per 1 augustus. Als U na 31 juli van het lopende jaar opzegt, dan wordt het lidmaatschap op 1 januari van het daaropvolgende jaar beëindigd.

Coulance regeling

Onderstaand de coulance regeling van de Delftse Tennisbond
Coulance regeling