In memoriam Fred Marx (26-06-1930/18-06-2024)

10 juli 2024


Graag wil ik stilstaan bij het overlijden van Fred Marx, oud-bestuurslid van onze vereniging.

Fred heeft - in een inmiddels ver verleden - een belangrijke rol gespeeld binnen en buiten onze vereniging. Zo is hij namens onze vereniging penningmeester/secretaris geweest van de toen belangrijke Sectie Tennis, onderdeel van de Sportraad Delft. Daarnaast is hij gedurende de tachtiger jaren bestuurslid geweest van onze vereniging, een periode waarin onder meer de grond voor het toenmalige tennispark aan de Van der Dussenweg is gekocht.

Fred (en echtgenote) Corrien waren verenigingsmensen, namen in het verleden actief deel aan het verenigingsleven en hielpen vaak mee met allerlei hand- en spandiensten.

Onze vereniging is hem dank verschuldigd, moge hij rusten in vrede.

Hans Rosier

Nieuwscategorieën