Reminder - Uitnodiging ALV woensdag 12 juni

08 juni 2024


Beste leden, 

Ter herinnering:
Het bestuur van de Delftse Tennisbond (DTB) nodigt alle leden van de vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Jullie zijn weer van harte welkom op: 

WOENSDAG 12 juni 2024, aanvang 20:00 uur

Clubhuis Delftse Tennisbond 
van Rossemweg 3 
2614 WT DELFT

De agenda bevat de volgende punten:

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen Notulen ALV 18 december 2023
  • Vaststellen Financieel jaarverslag 2023
  • Kascommissie verslag + benoeming nieuwe leden
  • Samenstelling bestuur
  • Terugkoppeling topclay banen
  • Vooruitblik DTB
  • Stand van zaken verduurzamen DTB
  • Wat verder ter tafel komt / sluiting

De agenda, de notulen van de vorige ALV, en het financiele jaarverslag staan op onze website in het menu onder Vereniging - Bestuurlijke documenten (alleen zichtbaar na inloggen).

We kijken uit naar een grote opkomst, 

Het bestuur van de Delftse Tennisbond

Nieuwscategorieën